Viramgam Nagarpalika Recruitment 2024

Viramgam nagarpalika Recruitment 2024

વિરમગામ નગરપાલિકા માટે ગુજરાત સરકારશ્રીનાં સ્વચ્છ ભારત મિશમ અંતર્ગત વિરમગામ નગરપાલિકા ધ્વારા ૧૧ માસનાં કરાર આધારીત Viramgam Nagarpalika Recruitment 2024 ભરતી બહાર પાડવામા આવેલ છે. આવી વધુ ભરતી ની નોટીફિકેશન માટે ગુજરાતજોબપોર્ટલ સાથે જોડાયેલા રહો.

Viramgam Nagarpalika Recruitment 2024
Viramgam Nagarpalika Recruitment 2024

Job Details

જગ્યા

 • ૧) સિટી મેનેજર (SWM) –01

લાયકાત

 • ૧) સિટી મેનેજર (SWM)
  • B.E./B.Tec-Environment
  • B.E./B.Tec- Civil
  • M.E./M.Tec- Environment
  • M.E/M.Tec- Civil

અનુભવ

 • ૧) સિટી મેનેજર (SWM)
  • ૧ વર્ષ નો ડિગ્રી બાદનો અનુભવ

પગાર ધોરણ

 • ૧) સિટી મેનેજર (SWM)
  • રૂ ૩૦,૦૦૦/- (માસિક)

વય મર્યાદા

 • સદર ભરતી માટે વય મર્યાદા ૩૦ વર્ષ થી ઓછી રહેશે.

અરજી કરવા માટે

 • નિયત સમયમર્યાદામાં ઉમેદવારે સ્વહસ્તાક્ષરમાં જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયેથી તારિખ દિન ૩૦ માં અરજી તથા જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત,અનુભવ અંગેના પ્રમાણપત્રો તેમજ અન્ય આઘાર પુરાવાની સ્વપ્રમાણિત નકલો ઓફિસ સમય દરમ્યાન ઉક્ત કચેરીએ માત્ર રજી.એડી.પોસ્ટ/સ્પીડ પોસ્ટથી પહોંચાડવાની રહેશે.
 • નિયત સમયમર્યાદામાં બાદ આવેલ અરજી ધ્યાને લેવાશે નહી.
 • અરજી પર મોબાઈલ નંબર અવશ્ય લખવો.

સિલેક્સન પ્રોસેસ

 • ઈન્ટરવ્યુ ધ્વારા અંતિમ પસંદગી કરવામાં આવશે.
 • ઈન્ટરવ્યુ સમયે ઓરિજનલ દસ્તાવેજ રજુ કરવાના રહેશે.

અરજી કરવાનુ સ્થળ

 • વિરમગામ નગરપાલિકા કચેરી, માંડલ રોડ, તા- વિરમગામ, જી – અમદાવાદ, ૩૮૨૧૫૦

મહત્વની લિંક

ઓફિસીયલ વેબસાઈટ – ક્લિક કરો


મહત્વની નોટીસ

અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ

ક્રમાંક ૧) જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયેથી ૩૦ દિન અંદર

જાહેરાત પ્રસિધ્ધ તારિખ -૩૦/૧૨/૨૦૨૩


Leave a Comment