PGVCL 4th Provisional Merit list

PGVCL 4th Provisional merit list 

PGVCL Published 4th Provisional merit list for post of vidhyut sahayak post (electrical assistant).

PGVCL 4th Provisional Merit list
PGVCL 4th Provisional Merit list

Provisional Merit list

Dwonlode Here click here


આ લિસ્ટમા સમાવેશ ઉમેદવારોએ તાઃ-૧૫/૧૨/૨૦૨૩ બપોરેઃ-૨ઃ૦૦ વાગ્યા સુધી જે વર્તુળ કચેરીએ પોલ ટેસ્ટ આપેલ હોય તે કચેરી ખાતે રૂબરૂ જઇ સ્થળ પસંદગી કરવાની રહેશે.


 

Leave a Comment