Patan Nagarpalika Recruitment 2024

Patan Nagarpalika Recruitment 2024

પાટણ નગરપાલિકા માટે ગુજરાત સરકારશ્રીનાં સ્વચ્છ ભારત મિશમ અંતર્ગત માણસા નગરપાલિકા ધ્વારા ૧૧ માસનાં કરાર આધારીત patan Nagarpalika Recruitment 2024 ભરતી બહાર પાડવામા આવેલ છે. આવી વધુ ભરતી ની નોટીફિકેશન માટે ગુજરાતજોબપોર્ટલ સાથે જોડાયેલા રહો.

Patan Nagarpalika Recruitment 2024
Patan Nagarpalika Recruitment 2024

Job Details

જગ્યા

 • ૧) સિટી મેનેજર (MIS/IT) –01
 • ૨) સિટી મેનેજર (SWM) –01

લાયકાત

 • ૧) સિટી મેનેજર (MIS/IT)
  • BE/B.Tec – IT
  • M.E/M.Tec-IT
  • B.C.A./B.Sc. IT
  • M.C.A./M.Sc. IT
 • ૨) સિટી મેનેજર (SWM)
  • B.E./B.Tec-Environment
  • B.E./B.Tec- Civil
  • M.E./M.Tec- Environment
  • M.E/M.Tec- Civil

અનુભવ

 • ૧) સિટી મેનેજર (MIS/IT)
  • ૧ વર્ષ નો ડિગ્રી બાદનો અનુભવ
 • ૨) સિટી મેનેજર (SWM)
  • ૧ વર્ષ નો ડિગ્રી બાદનો અનુભવ

પગાર ધોરણ

 • ૧) સિટી મેનેજર (MIS/IT)
  • રૂ ૨૦,૦૦૦/- (માસિક)
 • ૨) સિટી મેનેજર (SWM)
  • રૂ ૩૦,૦૦૦/- (માસિક)

વય મર્યાદા

 • સદર ભરતી માટે વય મર્યાદા ૩૦ વર્ષ થી ઓછી રહેશે.

અરજી કરવા માટે

 • નિયત સમયમર્યાદામાં ઉમેદવારે સ્વહસ્તાક્ષરમાં જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયેથી નીચે જણાવેલ તારીખ અને સમયે પાટણ નગરપાલિકા કચેરી, તા. પાટણ જી પાટણ ખાતે રૂબરૂ અરજી તથા જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ અંગેની પ્રમાણપત્રો તેમજ અન્ય આધાર પુરાવાની અસલ તથા સ્વપ્રમાણિત નકલો સાથે સ્વ-ખર્ચે વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યૂ માટે હાજર રહેવા જણાવવામાં આવે છે.
 • નિયત સમયમર્યાદામાં બાદ આવેલ અરજી ધ્યાને લેવાશે નહી.
 • અરજી પર મોબાઈલ નંબર અવશ્ય લખવો.

સિલેક્સન પ્રોસેસ

 • ઈન્ટરવ્યુ ધ્વારા અંતિમ પસંદગી કરવામાં આવશે.
 • ઈન્ટરવ્યુ સમયે ઓરિજનલ દસ્તાવેજ રજુ કરવાના રહેશે.

વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યૂ તારીખ & સમય

 • ૧) સિટી મેનેજર (MIS/IT)
  • તારીખ- ૧૮/૦૧/૨૦૨૪
  • સમય- ૧૧ કલાકે
 • ૨) સિટી મેનેજર (SWM)
  • તારીખ- ૧૯/૦૧/૨૦૨૪
  • સમય- ૧૧ કલાકે

અરજી કરવાનુ સ્થળ

 • પાટણ નગરપાલિકા કચેરી, તા- પાટણ, જી – પાટણ,


મહત્વની લિંક

ઓફિસીયલ વેબસાઈટ – ક્લિક કરો


મહત્વની નોટીસ

રૂબરુ અરજી તથા ઇન્ટરવ્યૂ માટેની તારીખ

ક્રમાંક ૧) ૧૮/૦૧/૨૦૨૪

ક્રમાંક ૨) ૧૯/૦૧/૨૦૨૪


Leave a Comment