Dehgam Nagarapalika Recruitment 2023

Dehgam Nagarapalika Recruitment 2023

દેહગામ નગરપાલિકા માટે ગુજરાત સરકારશ્રીના સ્વચ્છ ભારત મિશમ અર્બન -૨.૦ અંતર્ગત દેહગામ નગરપાલિકા ધ્વારા ૧૧ માસનાં કરાર આધારીત Dehgam Nagarapalika Recruitment 2023 ભરતી બહાર પાડવામા આવેલ છે. આવી વધુ ભરતી ની નોટીફિકેશન માટે ગુજરાતજોબપોર્ટલ સાથે જોડાયેલા રહો.

Dehgam Nagarapalika Recruitment 2023
Dehgam Nagarapalika Recruitment 2023

Job Details

જગ્યા

 • ૧) સિટી મેનેજર (SWM)

લાયકાત

 • ૧) સિટી મેનેજર (SWM)
  • B.E./B.Tec-Environment
  • B.E./B.Tec- Civil
  • M.E./M.Tec- Environment
  • M.E/M.Tec- Civil

અનુભવ

 • ૧) સિટી મેનેજર (SWM)
  • ૧ વર્ષ નો ડિગ્રી બાદનો અનુભવ

પગાર ધોરણ

 • ૧) સિટી મેનેજર (SWM)
  • રૂ ૩૦,૦૦૦/- (માસિક)

વય મર્યાદા

 • સદર ભરતી માટે વય મર્યાદા ૩૦ વર્ષ થી ઓછી રહેશે.

અરજી કરવા માટે

 • નિયત સમયમર્યાદામાં ઉમેદવારે સ્વહસ્તાક્ષરમાં જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયેથી તારિખ ૦૮/૦૧/૨૦૨૪ સુધી ઓફિસ સમય દરમ્યાન ઉક્ત કચેરીએ રજી.એડી.પોસ્ટ/સ્પીડ પોસ્ટથી પહોંચાડવાની રહેશે.
 • નિયત સમયમર્યાદામાં બાદ આવેલ અરજી ધ્યાને લેવાશે નહી.
 • અરજી પર મોબાઈલ નંબર અવશ્ય લખવો.

સિલેક્સન પ્રોસેસ

 • ઈન્ટરવ્યુ ધ્વારા અંતિમ પસંદગી કરવામાં આવશે.
 • ઈન્ટરવ્યુની તારીખ જાણ ટેલિફોનીક ધ્વારા કરવામાં આવશે.
 • ઈન્ટરવ્યુ સમયે ઓરિજનલ દસ્તાવેજ રજુ કરવાના રહેશે.

અરજી કરવાનુ સ્થળ

 • દહેગામ નગરપાલિકા કચેરી, તા- દહેગામ, જી – ગાંધીનગર


મહત્વની લિંક

ઓફિસીયલ વેબસાઈટ – ક્લિક કરો

ઓફિસીયલ નોટિફીકેશન – ક્લિક કરો


મહત્વની તારિખ

અરજી મોકલવાની અંતિમ તારિખ- ૦૮/૦૧/૨૦૨૪


Leave a Comment